Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης

Στόχος της εταιρείας μας είναι η αξιόπιστη και άμεση κάλυψη των αναγκών των πελατών μας. Διαθέτουμε πλήρως εκπαιδευμένο και εξουσιοδοτημένο Τμήμα Τεχνικής Εξυπηρέτησης.

Η ομάδα διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και εκπαίδευση, η οποία συνεχώς εμπλουτίζεται με την τακτική εκπαίδευση στους κατασκευαστικούς οίκους.

Συγκεκριμένα, το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της εταιρείας μας αναλαμβάνει:

  • Καταγραφή και  Περιγραφή  βλάβης εντός & εκτός εταιρείας  
  • Προληπτική συντήρηση μηχανημάτων
  • Επισκευή και συντήρηση των μηχανημάτων
  • Επισκευή μεγάλων μηχανημάτων στον χώρο που είναι τοποθετημένα
  • Επισκευή των μηχανημάτων στις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας αλλά και στις εγκαταστάσεις όταν είναι απαραίτητο των κατασκευαστικών οίκων
  • Διάθεση backup μηχανημάτων

 Πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου BS ΕΝ ΙSO 9001: 2015, EN ISO 13485: 2016 για Εισαγωγή, Αποθήκευση, Διακίνηση και Εμπορία, Εγκατάσταση και Τεχνική Υποστήριξη Ιατρικών Μηχανημάτων καθώς και τις απαιτήσεις της Ελληνικής Νομοθεσίας για την Διακίνηση Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (Υ.Α.  ΔΥ8δ/  1348/2004).

COM_VIRTUEMART_CART_OVERVIEWX