Εργαστήριο μικρολαρυγγοσκόπησης

 

 

 

Εργαστήριο μικρολαρυγγοσκόπησης (Cold instruments / RF)

(Microlaryngoscopy training lab )

Εκπαίδευση στην μικρολαρυγγοσκόπηση με εκπαιδευτή και με  χρήση εκπαιδευτικού υλικού .

Σε ειδικό πρόπλασμα με διαφορετικές παθολογίες (μικρό καρκίνο, πολύποδες, μεγάλο μόρφωμα λάρυγγα) cold instrument με εξομοίωση συνθηκών χειρουργείου, με πλήρη σετ εργαλείων μικρολαρυγγοσκοπισης , λαρυγγοσκοπιων, χειρουργικού μικροσκοπίου και με χρήση των ειδικών ηλεκτροδίων  μικρολαρυγγοσκόπησης ραδιοσυχνοτήτων.

  • Εξοικείωση με τον εξοπλισμό του εργαστηριού.
  • Διασωλήνωση ασθενή.
  • Ανατομικός προσανατολισμός -orientation.
  • Εξοικείωση με τη χρήση χειρουργικών εργαλείων.
  • Αφαίρεση μορφωμάτων λάρυγγα .
  • Χρήση ειδικών ηλεκτροδίων μικρολαρυγγοσκόπησης ραδιοσυχνοτήτων.

 

 

 

Μας Εμπιστεύονται

Shopping cartX