Ρυθμίση βαλβίδων υδροκέφαλου

		Array
(
  [0] => TableProducts Object
    (
      [virtuemart_product_id] => 496
      [virtuemart_vendor_id] => 1
      [product_parent_id] => 0
      [product_sku] => 
      [product_gtin] => 
      [product_mpn] => 
      [product_name] => ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΥΔΡΟΚΕΦΑΛΟΥ
      [slug] => ρυθμιση-βαλβιδων-υδροκεφαλου
      [product_s_desc] => 
      [product_desc] => 
      [product_weight] => 0
      [product_weight_uom] => KG
      [product_length] => 0
      [product_width] => 0
      [product_height] => 0
      [product_lwh_uom] => M
      [product_url] => 
      [product_in_stock] => 0
      [product_ordered] => 0
      [product_stockhandle] => 0
      [low_stock_notification] => 0
      [product_available_date] => 2018-06-28 00:00:00
      [product_availability] => 
      [product_special] => 0
      [product_discontinued] => 0
      [pordering] => 0
      [product_sales] => 0
      [product_unit] => KG
      [product_packaging] => 0
      [product_params] => min_order_level=""|max_order_level=""|step_order_level=""|product_box=""|
      [intnotes] => 
      [customtitle] => 
      [metadesc] => 
      [metakey] => 
      [metarobot] => 
      [metaauthor] => 
      [layout] => 
      [published] => 1
      [product_canon_category_id] => 
      [_lhash:VmTable:private] => c37463f8de17ffbc8dcbeb08378b48be
      [_tbl:protected] => #__virtuemart_products
      [_tbl_lang:protected] => #__virtuemart_products_el_gr
      [_tbl_key:protected] => virtuemart_product_id
      [_tbl_keys:protected] => Array
        (
          [0] => virtuemart_product_id
        )

      [_pkey:protected] => virtuemart_product_id
      [_pkeyForm:protected] => cid
      [_obkeys:protected] => Array
        (
          [product_name] => 1
          [slug] => 1
        )

      [_unique:protected] => 1
      [_unique_name:protected] => Array
        (
          [slug] => 1
        )

      [_orderingKey:protected] => ordering
      [_slugAutoName:protected] => product_name
      [_slugName:protected] => slug
      [_db:protected] => JDatabaseDriverMysqli Object
        (
          [name] => mysqli
          [serverType] => mysql
          [connection:protected] => mysqli Object
            (
              [affected_rows] => 0
              [client_info] => 5.5.46-37.5
              [client_version] => 50546
              [connect_errno] => 0
              [connect_error] => 
              [errno] => 0
              [error] => 
              [error_list] => Array
                (
                )

              [field_count] => 7
              [host_info] => Localhost via UNIX socket
              [info] => 
              [insert_id] => 0
              [server_info] => 5.5.46-37.5-log
              [server_version] => 50546
              [stat] => Uptime: 11145727 Threads: 1 Questions: 7610630568 Slow queries: 521938 Opens: 35059120 Flush tables: 1 Open tables: 1024 Queries per second avg: 682.829
              [sqlstate] => 00000
              [protocol_version] => 10
              [thread_id] => 109245849
              [warning_count] => 0
            )

          [nameQuote:protected] => `
          [nullDate:protected] => 0000-00-00 00:00:00
          [_database:JDatabaseDriver:private] => getremed_db
          [count:protected] => 51
          [cursor:protected] => 
          [debug:protected] => 
          [limit:protected] => 0
          [log:protected] => Array
            (
            )

          [timings:protected] => Array
            (
            )

          [callStacks:protected] => Array
            (
            )

          [offset:protected] => 0
          [options:protected] => Array
            (
              [driver] => mysqli
              [host] => localhost
              [user] => getremed_usr
              [password] => SF(@EK={;m6,U>c
              [database] => getremed_db
              [prefix] => i0tsz_
              [select] => 1
              [port] => 3306
              [socket] => 
            )

          [sql:protected] => SELECT c.virtuemart_category_id, l.category_name, l.category_description, l.metadesc, l.metakey, l.customtitle, l.slug FROM #__virtuemart_categories as c LEFT JOIN `#__virtuemart_categories_el_gr` as l ON l.`virtuemart_category_id` = c.`virtuemart_category_id` LEFT JOIN `#__virtuemart_category_categories` as cx on c.`virtuemart_category_id` = cx.`category_child_id` WHERE cx.`category_parent_id` = 55 AND c.`virtuemart_vendor_id` = 1 AND c.`published` = 1 ORDER BY c.ordering,category_name ASC
          [tablePrefix:protected] => i0tsz_
          [utf:protected] => 1
          [utf8mb4:protected] => 1
          [errorNum:protected] => 0
          [errorMsg:protected] => 
          [transactionDepth:protected] => 0
          [disconnectHandlers:protected] => Array
            (
            )

        )

      [_rules:protected] => 
      [_trackAssets:protected] => 
      [_locked:protected] => 
      [_loggable:protected] => 1
      [_xParams] => product_params
      [_varsToPushParam] => Array
        (
          [min_order_level] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => float
            )

          [max_order_level] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => float
            )

          [step_order_level] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => float
            )

          [product_box] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => float
            )

        )

      [_translatable] => 1
      [_translatableFields:protected] => Array
        (
          [0] => product_name
          [1] => product_s_desc
          [2] => product_desc
          [3] => metadesc
          [4] => metakey
          [5] => customtitle
          [slug] => slug
        )

      [_hashName:protected] => 
      [_omittedHashFields:protected] => Array
        (
        )

      [_cryptedFields] => 
      [_langTag:protected] => el_gr
      [_ltmp] => 
      [_loadedWithLangFallback] => 0
      [_loaded] => 1
      [_updateNulls:protected] => 1
      [_toConvertDec:protected] => 
      [_tablePreFix] => p.
      [_autoincrement] => 1
      [_observers] => JObserverUpdater Object
        (
          [aliases:protected] => Array
            (
            )

          [observers:protected] => Array
            (
            )

          [doCallObservers:protected] => 1
        )

      [created_on] => 2018-06-28 10:38:55
      [created_by] => 756
      [modified_on] => 2019-07-11 11:37:01
      [modified_by] => 756
      [min_order_level] => 
      [max_order_level] => 
      [step_order_level] => 
      [product_box] => 
      [allIds] => Array
        (
          [0] => 496
        )

      [virtuemart_media_id] => Array
        (
          [0] => 654
        )

      [shoppergroups] => 
      [allPrices] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [product_price] => 
              [virtuemart_product_price_id] => 0
              [product_currency] => 
              [price_quantity_start] => 
              [price_quantity_end] => 
              [product_price_publish_up] => 
              [product_price_publish_down] => 
              [product_tax_id] => 0
              [product_discount_id] => 
              [product_override_price] => 
              [override] => 
              [categories] => Array
                (
                )

              [shoppergroups] => Array
                (
                )

              [virtuemart_shoppergroup_id] => 
              [costPrice] => 
              [basePrice] => 0
              [basePriceVariant] => 
              [basePriceWithTax] => 
              [discountedPriceWithoutTax] => 
              [priceBeforeTax] => 
              [taxAmount] => 
              [salesPriceWithDiscount] => 
              [salesPriceTemp] => 
              [salesPrice] => 
              [discountAmount] => 
              [priceWithoutTax] => 
              [variantModification] => 
              [unitPrice] => 
            )

        )

      [selectedPrice] => 0
      [virtuemart_manufacturer_id] => Array
        (
        )

      [mf_name] => 
      [mf_desc] => 
      [mf_url] => 
      [categoryItem] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [virtuemart_category_id] => 55
              [virtuemart_vendor_id] => 1
              [category_name] => Ρυθμίση βαλβίδων υδροκέφαλου
              [slug] => ρυθμίση-βαλβίδων-υδροκέφαλου
              [category_description] => 
              [category_template] => 
              [category_layout] => 
              [category_product_layout] => 
              [products_per_row] => 
              [ordering] => 0
              [shared] => 0
              [cat_params] => show_store_desc=""|showcategory_desc=""|showcategory=""|categories_per_row=""|showproducts=""|omitLoaded=""|showsearch=""|productsublayout=""|featured=""|featured_rows=""|omitLoaded_featured=""|discontinued=""|discontinued_rows=""|omitLoaded_discontinued=""|latest=""|latest_rows=""|omitLoaded_latest=""|topten=""|topten_rows=""|omitLoaded_topten=""|recent=""|recent_rows=""|omitLoaded_recent=""|
              [limit_list_step] => 0
              [limit_list_initial] => 0
              [metadesc] => 
              [customtitle] => 
              [metakey] => 
              [metarobot] => 
              [metaauthor] => 
              [published] => 1
              [created_on] => 2018-06-15 12:16:13
              [created_by] => 756
              [modified_on] => 2018-06-15 12:19:59
              [modified_by] => 756
              [show_store_desc] => 
              [showcategory_desc] => 
              [showcategory] => 
              [categories_per_row] => 
              [showproducts] => 
              [omitLoaded] => 
              [showsearch] => 
              [productsublayout] => 
              [featured] => 
              [featured_rows] => 
              [omitLoaded_featured] => 
              [discontinued] => 
              [discontinued_rows] => 
              [omitLoaded_discontinued] => 
              [latest] => 
              [latest_rows] => 
              [omitLoaded_latest] => 
              [topten] => 
              [topten_rows] => 
              [omitLoaded_topten] => 
              [recent] => 
              [recent_rows] => 
              [omitLoaded_recent] => 
              [id] => 677
            )

        )

      [canonCatId] => 55
      [canonCatIdname] => 
      [categories] => Array
        (
          [0] => 55
        )

      [virtuemart_category_id] => 55
      [ordering] => 0
      [id] => 677
      [category_name] => Ρυθμίση βαλβίδων υδροκέφαλου
      [orderable] => 1
      [prices] => Array
        (
          [product_price] => 
          [virtuemart_product_price_id] => 0
          [product_currency] => 
          [price_quantity_start] => 
          [price_quantity_end] => 
          [product_price_publish_up] => 
          [product_price_publish_down] => 
          [product_tax_id] => 0
          [product_discount_id] => 
          [product_override_price] => 
          [override] => 
          [categories] => Array
            (
            )

          [shoppergroups] => Array
            (
            )

          [virtuemart_shoppergroup_id] => 
          [costPrice] => 
          [basePrice] => 0
          [basePriceVariant] => 
          [basePriceWithTax] => 
          [discountedPriceWithoutTax] => 
          [priceBeforeTax] => 
          [taxAmount] => 
          [salesPriceWithDiscount] => 
          [salesPriceTemp] => 
          [salesPrice] => 
          [discountAmount] => 
          [priceWithoutTax] => 
          [variantModification] => 
          [unitPrice] => 
        )

      [customfields] => Array
        (
        )

      [modificatorSum] => 0
      [product_tax_id] => 0
      [amount] => 1
      [quantity] => 1
      [canonical] => index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=496&virtuemart_category_id=55
      [link] => index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=496&virtuemart_category_id=55
      [addToCartButton] => 
      [images] => Array
        (
          [0] => VmImage Object
            (
              [media_attributes] => 0
              [setRole] => 
              [file_name] => Strata_products
              [file_extension] => jpg
              [virtuemart_media_id] => 654
              [_foldersToTest:VmMediaHandler:private] => Array
                (
                  [0] => /home/getremed/public_html/images/virtuemart/product/
                  [1] => /home/getremed/public_html/images/virtuemart/product/resized/
                )

              [_actions:VmMediaHandler:private] => Array
                (
                )

              [_mLocation:VmMediaHandler:private] => Array
                (
                )

              [_hidden:VmMediaHandler:private] => Array
                (
                )

              [theme_url] => components/com_virtuemart/
              [virtuemart_vendor_id] => 1
              [file_title] => Strata_products.jpg
              [file_description] => 
              [file_meta] => 
              [file_class] => 
              [file_mimetype] => image/jpeg
              [file_type] => product
              [file_url] => images/virtuemart/product/Strata_products.jpg
              [file_url_thumb] => 
              [published] => 1
              [file_is_downloadable] => 0
              [file_is_forSale] => 0
              [file_is_product_image] => 0
              [shared] => 0
              [file_params] => 
              [file_lang] => 
              [created_on] => 2018-06-28 10:38:55
              [created_by] => 756
              [modified_on] => 2019-07-11 11:37:01
              [modified_by] => 756
              [file_url_folder] => images/virtuemart/product/
              [file_path_folder] => images/virtuemart/product/
              [file_url_folder_thumb] => images/virtuemart/product/resized/
              [media_role] => file_is_displayable
            )

        )

      [file_url_thumb] => 
      [file_url] => images/virtuemart/product/Strata_products.jpg
      [stock] => stdClass Object
        (
          [stock_tip] => Sorry, we currently have no stock for this item
          [stock_level] => nostock
        )

    )

)
		

Μας Εμπιστεύονται

Shopping cartX